چهارمین کنگره سالیانه تازه های تشخیص و درمان کانسر کولورکتال

۱۳۹۰ پانزدهم اسفند
کانون هم اندیشی سرطان کولورکتال مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، چهارمین کنگره سالیانه تازه های تشخیص و درمان کانسر کولورکتال را برگزار می نماید.
دسته : اطلاعیه ها
تعداد بازدید : 3894