پنجمین کنگره سالیانه تازه های تشخیص و درمان کانسر کولورکتال 4 و5 اردیبهشت 1392

۱۳۹۱ بيست و پنجم بهمن

کانون هم اندیشی سرطان کولورکتال مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، پنجمین کنگره سالیانه تازه های تشخیص و درمان کانسر کولورکتال را در تاریخ چهارشنبه 4 و پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 برگزار می نماید.

چهارشنبه  4 اردیبهشت 1392

تلاوت قرآن،سرود و خیر مقدم

-----------

8/20-8/30

Epidemiologic data about colorectal cancer in IRAN;

What we Know?

What we have to Know؟

دکتر کاظم زنده دل

8/30-8/45

What is the best strategy for the management of hereditary colorectal cancer?

آقای دکتر محمد رضا زالی

8/45-9/00

پانل و معرفی بیمار:

Hereditary colorectal polyposis and cancer

برگزار کننده: بیمارستان طالقانی

گرداننده: دکتر حمید اسدزاده عقدائی

  شرکت کنندگان:،دکتر هادی احمدی آملی،دکتر معصومه توکلی،دکتر شیرین حقیقی،دکتر احسان ناظمی الحسینی مجرد

9/00-10/30

پذیرایی

-----------

10/30-11/00

What can the pathologist tell the multidisciplinary team about rectal cancer resection?

دکتر رضا شا سیاه

11/00-11/15

Onco intervention in colorectal cancer

دکتر هژیر صابری

11/15-11/30

پانل و معرفی بیمار:

Non metastatic Rectal cancer

برگزار کننده: بیمارستان امام حسین

گرداننده:  دکتر مژگان فروتن

اعضاء پانل: دکتر مرتضی طباطبایی فر دکتر محمد جواد احسانی،دکتر علی اخوتیان، دکتر علی محمد فیضی،دکتر بهزاد نعمتی هنر

11/30-13/00

پنجشنبه 5 اردیبهشت ماه 1392

قرائت قرآن مجید

-----------

8/20-8/30

Future directions in the oncological treatment of colorectal cancer

دکتر  فرهاد شاهی

8/30-8/45

What are new in nonoperative management of rectal cancer?

دکتر مهدی عقیلی

8/45-9/00

پانل و معرفی بیمار:

case based discussion and rectal melanoma

Recurrent colorectal cancer

برگزار کننده: بیمارستان میلاد

گرداننده:دکتر فریدون نعنایی

شرکت کنندگان: دکتر فاطمه اعظمیان،دکتر رامین خطیب سمنانی،دکتر حمید زمانی،دکتر سلطانعلی فلاح،دکتر سعادت مولانایی،،دکتر حسن یحیی زاده

9/00-10/30

پذیرایی

----------

10/30-11/00

MRI in  rectal cancer

دکتر آروین آرین

11/00-11/15

MRI directed rectal cancer surgery

دکتر فخر السادات انارکی

11/15-11/30

پانل و معرفی بیمار:

Case Based discussion

Metastatic colon cancer

Rectal cancer with polyps

برگزار کننده: بیمارستان حضرت رسول

گرداننده: دکتر رسول عزیزی

اعضاء پانل: دکتر پیام آزاده، دکتر روبیک بهبو،دکتر معزالدین جواد رفیعی، دکتر محمد باقری،دکتر مهدی عالم رجبی

11/30-13/00

بر طبق محوز تخصیص امتیاز آموزش مدوام به شرکت کنندگان و سخنرانان سمینار 

5.5 امتیاز به شرکت کنندگان در رشته های زیر

1 خون و سرطان بالغین فوق تخصص                                                        5.5 امتیاز

2 گوارش بالغین (داخلی) فوق تخصص                                                     5.5 امتیاز

3 جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی فوق تخصص                            5.5 امتیاز

4 جراحی قفسه صدری فوق تخصص                                                      5.5 امتیاز

5 بیماریهای داخلی تخصص                                                                    5.5 امتیاز

6 جراحی عمومی تخصص                                                                     5.5 امتیاز

7 جراحی کلیه و مجاری ادراری-تناسلی(اورولوژی) تخصص                     5.5 امتیاز

8 اسیب شناسی تخصص                                                                     5.5 امتیاز

9 پرتودرمانی تخصص                                                                            5.5 امتیاز

10 پزشکی هسته ای تخصص                                                              5.5 امتیاز

11 رادیولوژی تخصص                                                                           5.5 امتیاز

12 پزشکان عمومی دکترای حرفه ای                                                  5.5 امتیاز

13 جراحی عروق فوق تخصص                                                           5.5 امتیاز

و به سخنرانان 4 امتیاز بازآموزی اعطا می شود

دسته : اطلاعیه ها
تعداد بازدید : 6416