مجوز تخصیص امتیاز آموزش مداوم کنگره 98

۱۳۹۸ پنجم تير

مجوز تخصیص امتیاز آموزش مداوم به شرکت کنندگان و سخنرانان سمینار

جناب آقاي / سركار خانمفاطمه سلیمانی 

دبیر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تهران

سلام علیکم، احتراما، به استناد صورتجلسه كميته تخصيص امتياز مورخ 1398/03/20 در خصوص تخصیص امتیاز به برنامه تازه های کانسر کولولورکتال و بیماریهای التهابی روده که به مدت 2 روز از تاریخ 1398/05/16 لغایت 1398/05/17 توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران در شهر تهران برگزار می گردد؛ به استحضار می رساند که اعطای امتیاز به شرکت کنندگان در برنامه و اخذ مبلغ حق ثبت نام از آنها طبق جدول ذیل مورد تاييد مي باشد 
تذکر 1: هرگونه تغییر در مشخصات برنامه فوق الذکر فقط با مجوز اداره کل آموزش مداوم مجاز خواهد بود 
تذکر 2: گواهی شرکت مشمولین در صورت صدور از طریق سامانه دارای اعتبار بوده و گواهی های دستی صادره فاقد اعتبار می باشد 
تذكر3: با توجه به مفاد بخشنامه شماره 938/504/د مورخ 24/12/1390 حداكثر ظرف مدت 20 روز پس از اجراي برنامه نسبت به تكميل ليست شركت ‌كنندگان و درج امتیاز آنها اقدام گردد. ثبت مشخصات و امتیاز شرکت کنندگان پس از این زمان حداکثر تا 70 روز پس از اجرای برنامه برای مرکز مجری با لحاظ نمودن امتیاز منفی در اعتبا بخشی مقدور و پس از آن سامانه مسدود و درج امتیاز میسر نمی باشد.

تعداد شرکت کنندگان در برنامه 400 

شناسه برنامه 140504 

کد سازمان برگزار کننده: 11160 الویت: الویت عادی

نــام رشــته

امتیـــاز

هزینه مجموع

[1716] رادیوانکولوژی | تخصص

6.75

680000

[1733] جراحی عمومی* | تخصص

6.75

680000

[1724] رادیولوژی* | تخصص

6.75

680000

[1723] آسیب شناسی | تخصص

6.75

680000

[2017] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص

6.75

680000

[2024] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص

6.75

680000

[20245] گوارش و كبد بالغين | فوق تخصص

6.75

680000

[2015] جراحی قفسه صدری* | فوق تخصص

4.75

680000

[1990] ژنتيك مولكولي | دکترا

4.75

680000

[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص

4.75

680000

[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای

3.5

460000

[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای

3.5

460000

[1749] تخصص علوم آزمایشگاهی | تخصص

3.5

680000

دسته : اطلاعیه ها , اخبار , سمینار ها و کنگره ها , آموزش
تعداد بازدید : 400

دیدگاه خود را بنویسید

: (الزامی)
: (الزامی)
:
ارسال