کمیته علمی و کمیته اجرایی کنگره

۱۳۹۱ يازدهم ارديبهشت

کمیته علمی( به ترتیب حروف الفباء):

- آقای دکتر امیر حسین امامی

- آقای دکتر فرید اردلان آزموده

- خانم دکتر نیلوفر ایوبی

- آقای دکتر پیمان حداد

- آقای دکتر فرهاد شاهی

- آقای دکتر هژیر صابری

- آقای دکتر سید رضا صفایی

- آقای دکتر هادی رکنی یزدی

- آقای دکتر مهدی عقیلی

- آقای دکتر محمد صادق فاضلی

- آقای دکتر فرشید فرهان

-آقای دکتر امیر کشوری

- آقای دکتر علیرضا کاظمینی

- آقای دکتر محمد کلانی

- آقای دکتر مهرزاد میرزانیا

دبیر علمی :

- آقای دکتر سید امیر حسین امامی

دبیر اجرایی:

- آقای دکتر فرهاد شاهی

کمیته اجرایی:

-خانم رویا اسکویی

- خانم دکتر ناهید پایدار

- خانم سودابه خدا رحمی

- خانم کبری لشکری فغانی

- آقای دکتر محمد کاظم نوری طارملو

- آقای اسفندیار عسگری

- آقای مختار معبود

رویداد : پنجمین کنگره سالیانه تازه های تشخیص و درمان کانسر کولورکتال
تعداد بازدید : 3685