پیام دبیر کنگره

۱۳۹۱ يازدهم ارديبهشت

14 –  13 اردیبهشت 1391

محل برگزاری: تالار مرکز تصویربرداری

پیام دبیر کنگره

پیشرفت های درمانی که در یک دهه گذشته در درمان کانسر های کولورکتال ایجاد شده است ناشی از کشف استفاده داروهای موثر شیمی درمانی، تکنیکهای جراحی و رادیوتاپی مناسب و نیز تصمیم گیری های درمانی بیماران در تیم های چند تخصصی بوده است. به بیان دیگر تشکیل تیم های تخصصیmulti disciplinary(MDT)از ضرورت های اساسی درمان کانسرهای کولورکتال در هزاره سوم است. خوشبختانه در مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره) از سال 1387 با همت جمعی از اعضاء محترم هیات علمی در گروههای جراحی، مدیکال انکولوژی، گاستروانترولوژی، رادیوتراپی، رادیولوژی هسته اول MDTتحت عنوان " کانون هم اندیشی کانسر کولورکتال" ایجاد و روز به روز گسترش بیشتری یافته است بطوریکه در حال حاضر تعداد زیادی از بیماران در این کانون جهت تصمیم گیرهای درمانی مورد بحث قرار گرفته و بطور فعال پیگیری می گردند.

امید است با برگزاری " پنجمین کنگره سالیانه تازه های تشخیص و درمان کانسر کولورکتال " که با حضور اساتید برجسته از سراسر کشور برگزار می گردد، انگیزه کافی برای ایجاد تیم های مشابهی در بیمارستانهای مختلف سراسر کشور ایجادگردد.

                                                                دبیر علمی کنگره

                                                            دکتر سید امیر حسین امامی

                                                       رئیس بخش مدیکال انکولوژی انستیتو کانسر

رویداد : پنجمین کنگره سالیانه تازه های تشخیص و درمان کانسر کولورکتال
تعداد بازدید : 2819

دیدگاه خود را بنویسید

: (الزامی)
: (الزامی)
:
ارسال