هفتمین کنگره تازه های سرطان کولورکتال 6و 7 خرداد 1394 بیمارستان امام خمینی سالن کنفرانس مرکز تصویر برداری

:
کانون هم اندیشی سرطان کولورکتال مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
:
تهران -انتهای بلوار کشاورز -ساختمان شماره 2 بخش جراحی 3و4 دفتر گروه جراحی
:
66581657
:
irancolorectalcancer@yahoo.com
:
66581657
:
1419733141

جدول زمانبندی:

شروع ثبت نام
۱۳۹۴/۲/۱۰
پایان ثبت نام
۱۳۹۴/۳/۶
شروع مراسم
۱۳۹۴/۳/۶
پایان مراسم
۱۳۹۴/۳/۷

جدول هزینه ها:

ثبت نام 350,000

دبیر کنگره:

نقش سازنده Multi Disiplinary Team (MDT)در تعیین و بکار گیری روش های تشخیصی، درمانی و پیگیری بیماریهای سرطانی بخصوص سرطانهای کولورکتال آنچنان بارز است که فقدان وجود همفکری و همکاری صاحبان تجربه، نقصی بزرگ در اداره بیماران مبتلا به سرطان محسوب میشود. در این راستا در تابستان 1387 با مشارکت خود جوش(ولی برخاسته از احساس یک نیاز بزرگ )، جمعی از اعضاء هیات علمی مجتمع بیمارستانی امام خمینی از گروههای جراحی ، رادیوتراپی انکولوژی، مدیکال انکولوژی، رادیولوژی ، پاتولوژی و گوارش، هسته اولیه MDTتحت عنوان" کانون هم اندیشی سرطان کولورکتال مجتمع بیمارستانی امام خمینی" را ایجاد نمودند و جلسات آن هر هفته یکبار، حول محور بحث و تصمیم گیری در مورد بیماران دچار سرطان کولورکتال، برگزار میشود. در کنگره امسال تلاش نموده ایم تا نقش تیمهای MDTدر سایر بیمارستانها پررنگ تر باشد. لذا اداره هر پانل به یکی از بیمارستانهای فعال در زمینه کانسر کولورکتال سپرده شد.

چشم انداز آتی و اهداف مورد نظر عبارتند از:

 1 تعیین پروتکل های تشخیصی، درمانی و پیگیری ( با در نظر گرفتن شرایط جامعه) و طرحهای غربالگری سرطان کولورکتال با همکاری مراکز علمی- تحقیقاتی دانشگاهی و اساتید مجّرب

2 ایجاد بانک اطلاعاتی بیماران سرطان کولورکتال

3 تلاش در جهت فراهم نمودن زمینه و امکانات لازم برای آموزش متخصصین رشته های مختلف در رابطه با سرطان کولورکتال (از طریق برگزاری کنگره، سمینار و کارگاههای آموزشی) ...

به امید آنکه این اقدامات بتواند افقی روشن تر در بیماران دچار سرطان کولورکتال ایجاد نماید.

           کانون هم اندیشی سرطان کولورکتال- مجتمع بیمارستانی امام خمینی

چهارشنبه 6  خرداد ماه 1394

تلاوت قرآن-  سرود

خیر مقدم  و گزارش

 

 دکتر مهدی عقیلی

8:15-  8:00

سرطان کولورکتال در ایران

دکتر ناصر ابراهیمی دریانی

8:30-  8:15

درمان جراحی کانسر کولورکتال

 

  • Open
  • Laparascopic

 

 

دکتر هادی احمدی آملی

دکتر حمید زمانی

 9:00 – 8:30

پانل و معرفی بیمار:

برخورد با بیمار کانسر رکتوم و کانسر کولون همزمان

 

گرداننده: دکتر  محسن اسفند بد

 

اعضاء پانل: دکتر مجتبی ابراهیمی-دکتر نجمه آل طه- دکتر رضا تسلیمی- دکتر حسین فودازی- دکتررضا صفایی- دکتر علیرضا کاظمینی –دکتر حبیب اله محمودزاده

10:30- 9:00

پذیرایی

-----------

11:00- 10:30

ارزیابی پاسخ نئوادجوانت کمورادیوتراپی در بیماران کانسر رکتوم؛ کدام روش تصویربرداری، چگونه و چه وقت؟

دکتر آروین آریان

11:15- 11:00

کموتراپی ادجوانت در بیمار کانسر رکتوم که تحت نئوادجوانت کمورادیاسیون قرار گرفته است.

  • بلی
  • خیر

دکتر مهرزاد میرزانیا

دکتر فرشید فرهان

11:45- 11:15

پانل و معرفی بیمار:

برخورد با بیمار کانسر رکتوم که تحت کمورادیاسیون نئوادجوانت قرار گرفته است و پاسخ کلینیکی کامل داشته است.

گرداننده:  دکتر امیر کشوری

 

اعضاء پانل: دکتر سعید درخشانی- دکتر نادر روشن- دکتر شهریار شهریاریان- دکتر محمد کلانی-  دکتر ابراهیم عصمتی - دکتر واعظی

13:15- 11:45

پنجشنبه 7 خرداد ماه 1394

 مقاله برگزیده

 

مقاله برگزیده

 

8:15- 8:00

 

8:30- 8:15

کموتراپی نئوادجوانت  در کانسر کولون پیشرفته

دکتر امیر حسین امامی

8:45- 8:30

تازه های درمان نئوادجوانت در کانسر رکتوم

دکتر مرضیه لشکری

9:00 – 8:45

پانل و معرفی بیمار:

کانسر رکتوم با متاستاز همزمان

 

گرداننده:دکتر مهدی عقیلی

 

اعضاء پانل: دکتر پیام آزاده - دکتر سید وحید حسینی-دکتر سید حبیب اله دشتی-  دکتر هژیر صابری

دکتر سید اسد اله موسوی

10:30 – 9:00

 

 

پذیرایی

----------

11:00 – 10:30

Ablativeتراپی در متاستازهای کولورکتال

دکتر حسین قناعتی

11:15- 11:00

تازه های درمان کانسر کولورکتال متاستاتیک

دکتر فرهاد شاهی

11:30- 11:15

رادیوتراپی مجدد در کانسر های رکتوم

دکتر علی قنبری مطلق

11:45- 11:30

پانل و معرفی بیمار:

عود لوکورژیونال کانسر کولورکتال

 

گرداننده:  دکتر پیمان حداد

 

اعضاء پانل: دکتر مسعود ایروانی- دکتر مهکامه زارع -  دکتر بیژن شهباز خانی- دکتر نیلوفر ایوبی- دکتر رسول عزیزی- دکتر  دادگر - دکتر فریدون نعنایی

13:15- 11:45

اختتامیه

 

 

کمیته علمی( به ترتیب حروف الفباء):

- خانم دکتر نجمه آل طه

- خانم دکتر آروین آریان

-آقای دکتر ناصر ابراهیمی دریانی

- آقای دکتر امیر حسین امامی

-آقای دکتر محمد بابایی

- آقای دکتر پیمان حداد

- آقای دکتر علی جعفریان

- آقای دکتر حبیب اله دشتی

- آقای دکتر رضا شاه سیاه

- آقای دکتر فرهاد شاهی

- آقای دکتر هژیر صابری

- آقای دکتر سید رضا صفایی

- آقای دکتر هادی رکنی یزدی

- آقای دکتر مهدی عقیلی

- آقای دکتر محمد صادق فاضلی

-آقای دکتر فرشید فرهان

- آقای دکتر حسین قناعتی

- آقای دکتر امیر کشوری

- آقای دکتر علیرضا کاظمینی

- آقای دکتر محمد کلانی

- آقای دکتر محمد رضا کرامتی

دبیر علمی : آقای دکتر مهدی عقیلی

 دبیر اجرایی: آقای دکتر محمد بابایی

کمیته اجرایی:

  • -  خانم رویا اسکویی- خانم سودابه خدا رحمی خانم توشه خواه

- آقای دکتر محمد کاظم نوری طارملو

تعداد شرکت کنندگان در برنامه: 100

کد برنامه: 19112941

 

شناسه برنامه: 53811

کد سازمان برگزارکننده: 11160

الویت: الویت عادی

 

نام رشته

امتیاز

[۲۰۱۷۵] خون و سرطان بالغین* فوق تخصص

5.5

[۲0244] گوارش بالغین (داخلی)* فوق تخصص

5.5

[17105] بیماریهای داخلی* تخصص

5.5

[17335] جراحی عمومی* تخصص

5.5

[17235] آسیب شناسی* تخصص

5.5

[17165] پرتودرمانی* تخصص

5.5

[17175] پزشکی هسته ای* تخصص

5.5

[17245] رادیولوژی* تخصص

5.5

[15105] پزشکی عمومی* دکترای حرفه ای

5.5

اعطای 4 امتیاز به سخنرانان در برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی به ازای هر سخنرانی به عنوان فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مورد تایید می باشد.


در ضمن همزمان با کنگره سالیانه به بهترین پایان نامه و مقاله و طرح تحقیقاتی برگزیده، جایزه و گرنت پژوهشی اعطاء خواهد شد. 

irancolorectalcancer.com

آدرس ارسال مقالات صندوق پست الکترونیک زیر می باشد:

irancolorectalcancer@yahoo.com