ششمین کنگره تازه های سرطان کولورکتال

...
:
کانون هم اندیشی سرطان کولورکتال مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
:
بیمارستان امام خمینی تهران، بخش جراحی 3و4
:
66581657
:
irancolorectalcancer@yahoo.com
:
66581657
:
1419733141

جدول زمانبندی:

جدول هزینه ها:

نقش سازنده Multi Disiplinary Team (MDT) در تعیین و بکار گیری روش های تشخیصی، درمانی و پیگیری بیماریهای سرطانی بخصوص سرطانهای کولورکتال آنچنان بارز است که فقدان وجود همفکری و همکاری صاحبان تجربه، نقصی بزرگ در اداره بیماران مبتلا به سرطان محسوب میشود. در این راستا در تابستان 1387 با مشارکت خود جوش(ولی برخاسته از احساس یک نیاز بزرگ )، جمعی از اعضاء هیات علمی مجتمع بیمارستانی امام خمینی از گروههای جراحی ، رادیوتراپی انکولوژی، مدیکال انکولوژی، رادیولوژی ، پاتولوژی و گوارش، هسته اولیه MDT تحت عنوان" کانون هم اندیشی سرطان کولورکتال مجتمع بیمارستانی امام خمینی" را ایجاد نمودند و جلسات آن هر هفته یکبار، حول محور بحث و تصمیم گیری در مورد بیماران دچار سرطان کولورکتال، برگزار میشود. در کنگره امسال تلاش نموده ایم تا نقش تیمهای MDT در سایر بیمارستانها پررنگ تر باشد. لذا اداره هر پانل به یکی از بیمارستانهای فعال در زمینه کانسر کولورکتال سپرده شد.
چشم انداز آتی و اهداف مورد نظر عبارتند از:
 1 – تعیین پروتکل های تشخیصی، درمانی و پیگیری ( با در نظر گرفتن شرایط جامعه) و طرحهای غربالگری سرطان کولورکتال با همکاری مراکز علمی- تحقیقاتی دانشگاهی و اساتید مجّرب 
2 – ایجاد بانک اطلاعاتی بیماران سرطان کولورکتال
3 – تلاش در جهت فراهم نمودن زمینه و امکانات لازم برای آموزش متخصصین رشته های مختلف در رابطه با سرطان کولورکتال (از طریق برگزاری کنگره، سمینار و کارگاههای آموزشی) ...
به امید آنکه این اقدامات بتواند افقی روشن تر در بیماران دچار سرطان کولورکتال ایجاد نماید.
کانون هم اندیشی سرطان کولورکتال- مجتمع بیمارستانی امام خمینی

چهارشنبه 3  اردیبهشت ماه 1393

تلاوت قرآن-  سرود و خیر مقدم

-----------

8:30-  8:15

Challenges and limitations in colorectal cancer diagnosis

Clinical & Endoscopic

دکتر ناصر ابراهیمی دریانی

8:40 8:30

Pathologic

دکتر فاطمه نیلی

8:40-8:50

Imaging in rectal cancer: What is mandatory for optimal staging?

 

EUS

دکتر بیژن شهبازخانی متخصص گوارش

8:50-9:00

MRI

دکتر افسانه علی خاصی-متخصص رادیولوژی

9:00-9:10

پانل و معرفی بیمار:

Screening colorectal cancer (IBD, Lynch, FAP, …):

گرداننده: دکتر  محمد کلانی متخصص گوارش

اعضاء پانل: دکتر نیلو فر ایوبی-رکتر رضا تسلیمی-

9:10-10:50

پذیرایی

-----------

10:50-11:10

Which neoadjuvant treatment in rectal cancer؟

Induction chemotherapy

دکتر رمضان شریفیان

11:10-11:20

Chemoradiation

دکتر پدرام فدوی

11:20-11:40

Surgery in rectal cancer

Sphincter saving:yes or no in a patient that is candidates for APR

دکتر بیتا کلاغچی-

رادیوتراپی- انکولوژی

11:40-11:50

دکتر رسول عزیزی-

جراح کولورکتال

11:50-12:00

پانل و معرفی بیمار:

Manage a patient with rectal cancer :

گرداننده:  دکتر پیمان حداد-

متخصص رادیوتراپی- انکولوژی

اعضاء پانل: دکتر هادی احمدی آملی- جراح کولورکتال- دکتر مهدی عقیلی-دکتر آروین آرین- آقای دکتر سید رضا صفایی

12:00-13:30

پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه 1393

 Oral presentation (selective article)

8:00-8:40

Are we making progress in the molecular taxonomy of colon cancer? & MSI in colorectal cancer

دکتر رضا شاه سیاه

8:40-8:50

 Should MSI be determined in all patients with stage II and III colon cancer patients?

دکتر فاضل الهی

8:50-9:00

پانل و معرفی بیمار:

Locally advanced colorectal cancer:

گرداننده: دکتر علیرضا کاظمینی

اعضاء پانل: دکتر فرشید فرهان- دکتر امیر کشوری-دکتر هادی رکنی- دکتر فرهاد شاهی-

9:00-10:30

Imaging in colon cancer:

Role of MRI

دکتر آروین آریان

10:30-10:40

Role of PET

دکتر مهرداد بخشایش کرم

10:40-10:50

پذیرایی

----------

10:50-11:10

Metastatic colorectal cancer

Chemotherapy before resection  

دکتر امیر حسین امامی

11:10-11:20

OR primary metastasectomy

دکتر حبیب اله دشتی

11:20-11:30

پانل و معرفی بیمار:

Colon cancer with metastasis at presentation

(liver directed therapy …)

گرداننده:  محمد صادق فاضلی

اعضاء پانل: دکتر  احمد عاملی- دکتر امیر حسین امامی-دکتر علی جعفریان- دکتر حسین قناعتی

11:30-13:00

اختتامیه

13:00-13:15