ثبت نام در هشتمین سمینار تازه های سرطان کولورکتال 30-31اردیبهشت 95 محل برگزاری: تالار امام

درباره هشتمین سمینار تازه های سرطان کولورکتال 30-31اردیبهشت 95 محل برگزاری: تالار امام :

:
کانون هم اندیشی سرطان کولورکتال مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
:
تهران انتهای بلوار کشاورز مجتمع بیمارستانی امام خمینی بخش جراحی 3و4 دفتر گروه جراحی
:
02166581657
:
irancolorectalcancer@yahoo.com
:
02166581657
:
1419733141
پوستر نمایشگاه:

قصد شرکت در کدامیک از بخش های زیر را دارید؟

لطفا تیک مقابل بخش هایی که قصد شرکت در آنها را بزنید و در پایان روی دکمه مرحله بعد کلیک کنید.

بخش هزینه (ریال) انتخاب
ثبت نام 400,000