ثبت نام در هفتمین کنگره تازه های سرطان کولورکتال 6و 7 خرداد 1394 بیمارستان امام خمینی سالن کنفرانس مرکز تصویر برداری

درباره هفتمین کنگره تازه های سرطان کولورکتال 6و 7 خرداد 1394 بیمارستان امام خمینی سالن کنفرانس مرکز تصویر برداری:

:
کانون هم اندیشی سرطان کولورکتال مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
:
تهران -انتهای بلوار کشاورز -ساختمان شماره 2 بخش جراحی 3و4 دفتر گروه جراحی
:
66581657
:
irancolorectalcancer@yahoo.com
:
66581657
:
1419733141
پوستر نمایشگاه:

قصد شرکت در کدامیک از بخش های زیر را دارید؟

لطفا تیک مقابل بخش هایی که قصد شرکت در آنها را بزنید و در پایان روی دکمه مرحله بعد کلیک کنید.

بخش هزینه (ریال) انتخاب
ثبت نام 350,000