ثبت نام در پنجمین کنگره سالیانه تازه های تشخیص و درمان کانسر کولورکتال

درباره پنجمین کنگره سالیانه تازه های تشخیص و درمان کانسر کولورکتال:

:
کانون هم اندیشی سرطان کولورکتال مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
:
میدان توحید - مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) - بخش جراحی 3 - دفتر گروه جراحی
:
66581657
:
contact@colorectalcancer.com
:
66581657
:
12345678
پوستر نمایشگاه:

قصد شرکت در کدامیک از بخش های زیر را دارید؟

لطفا تیک مقابل بخش هایی که قصد شرکت در آنها را بزنید و در پایان روی دکمه مرحله بعد کلیک کنید.

بخش هزینه (ریال) انتخاب
ثبت نام 200,000