آموزش

 • مجوز تخصیص امتیاز آموزش مداوم کنگره 98

  مجوز تخصیص امتیاز آموزش مداوم به شرکت کنندگان و سخنرانانسمینار جناب آقاي / سركار خانم:فاطمه سلیمانی دبیر آموزش مداومدانشگاه علوم پزشکی تهران سلام علیکم، احتراما،به استناد صورتجلسه كميته تخصيص امتياز مورخ
 • علل سرطان کولون و رکتوم چیست؟ (علل سرطان روده بزرگ و راست روده)

  علل سرطان کولون و رکتوم چیست؟ (علل سرطان روده بزرگ و راست روده) سرطان کولون و رکتوم یک بیماری واگیر دار نیست یعنی هیچ کس به دلیل مجاورت نزدیک با بیمار دچار سرطان کولورکتال، به این بیماری ابتلا پیدا نمی کند. ولی بعضی
 • تعریف سرطان روده بزرگ و راست روده (سرطان کولون و رکتوم)

  تعریف سرطان روده بزرگ و راست روده (سرطان کولون و رکتوم) سرطان یعنی چه؟ سرطان یا cancer گروهی از بیماریها هستند که کوچکترین واحد تشکیل دهنده بدن، یعنی سلول را درگیر می کنند. وقتی می گوئیم در یک عضو سرطان اتفاق
 • راهنمای مراقبت از استومی (ایلئوستومی و کلستومی )

   استوما چیست؟ سوراخی است در جدار شکم که از طریق آن رودهکوچک و یا روده بزرگ به خارج از شکم راه می یابند و مواد دفعی از طریق آن دفع می شوند.چون این راهخروجی فاقد عضلات اسفنکتری برای کنترل خروج مواد دفعی می باشد
 • آشنایی با تست های غربالگری سرطان کولورکتال

  کانون هم اندیشی سرطانکولورکتال مجتمع بیمارستانی امامخمینی آشنایی با تست های غربالگری سرطان کولورکتال اهمیت غربالگری ·تست های غربالگری جهت پیدا کردن افراد بدون علامت، که سرطان روده یا پولیپ دارند، می
 • آشنایی با سرطان کولورکتال

  کانون هم اندیشی سرطانکولورکتال مجتمع بیمارستانی امامخمینی آشنایی با سرطان کولورکتال سرطان کولورکتال چیست؟ ·سرطان کولورکتال، سرطانی است که روده بزرگ و قسمت انتهایی آن یعنی رکتوم را درگیر میکند. ·سرطان روده بزرگ