کانون هم اندیشی سرطانکولورکتال

مجتمع بیمارستانی امامخمینی

                                                                                                                                          


کولونوسکوپی یک روش مطمئن برای تشخیص اختلالات روده بزرگ ،سرطانها و پولیپهای کولورکتال میباشد . کولونوسکوپ وسیله ای انعطاف پذیر ،بلند ونازک است که دیدن کامل روده بزرگ و رکتوم را امکان پذیر میکند .این کاراغلب سرپایی و با حداقل ناراحتی انجام میشود .

چون کولونوسکوپی به پزشک امکان این را میدهد که پولیپهای قابل سرطانی شدن را تشخیص داده وآنها را بردارد ، پس یک روش تشخیصی ودرمانی است .

چه کسانی باید کولونوسکوپی شوند؟

غربالگری ، بررسی بیماران برای تشخیص ضایعات  اولیه و پولیپهای روده وضایعات سرطانی است. هدف از اینکار تشخیص زودرس بیماری در مراحل اولیه برای درمان موفق است . بعنوان بخشی از برنامه غربالگری سرطان کولورکتال،کولونوسکوپی بزرگسالان از سن 50 سالگی توصیه میشود .البته افرادی که سابقه خانوادگی سرطان کولورکتال و یا پولیپ دارند، زودترازبقیه افراد باید کولونوسکوپی شوند .

پزشک برای ارزیابی علائمی مانند خونریزی از مقعد ،تغییر عادات دفعی و یا درد غیر قابل توجیه  شکمی نیز کولونوسکوپی را پیشنهاد میدهد .

کولونوسکوپی در چه مواردی پیشنهاد میشود ؟

  • پیگیری معاینات بیمارانی که سابقه سرطان و یا پولیپ کولون یا مقعد دارند
  • بیماران مبتلا به کم خونی حاد یا مزمن بدون توجیه
  • بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده ( مثل کرون یا کولیت اولسراتیو)
  • بیماران با شرایط خاص ارثی خانوادگی مثل سرطان کولورکتال ارثی غیر پولیپی(سندروم لینچ)

چه کسی کولونوسکوپی را انجام می دهد؟

اینکار توسط پزشک با تجربه ای که آموزش لازم را دیده است ،انجام میشود که بطور معمول توسط متخصص گوارش  یا جراح کولورکتال انجام میشود .

کولونوسکوپی چگونه انجام میشود ؟

کولونوسکوپی دیدن مستقیم روده بزرگ است . یک یا دو روز قبل از کولونوسکوپی اغلب بیماران آمادگی کامل روده  راشروع میکنند که شامل رژیم مایعات همراه ویا بدون
قرص ملین (و یا تنقیه) برای پاکسازی روده ها میباشد .پزشک ویا مسئول واحد لیستی ازمحدودیتهای غذایی و داروهای لازم را به شما میدهد .مهمترین کار کامل بودن آمادگی
روده است که اجازه میدهد در حین کولونوسکوپی روده بطور کامل دیده شود .برخی ازبیماران در حین کار آرام بخش وریدی دریافت میکنند .برای شروع کار لوله کولونوسکوپ
وارد مقعد میگردد و بتدریج تا آخر روده بزرگ و محل اتصال به روده کوچک میرسد .هرگونه پولیپ یا ضایعه ای اگر دیده شد ، برداشته شده و یا جهت بررسی نمونه برداری از
آن صورت میگیرد .برای اغلب افراد اینکار کمتر از یکساعت طول میکشد .با توجه به هوایی که داخل روده زده میشود ممکن است ناراحتی جزیی بصورت درد شکمی و احساس پری
در شکم داشته باشند که البته با دفع گاز بتدریج از بین میرود .در بسیاری ازبیماران بدلیل دریافت آرامبخش وریدی ، چیزی از کولونوسکوپی بیاد ندارند . بیماربایستی بدلیل تزریق داروی آرامبخش ازرانندگی و بعضی فعالیتها موقتا اجتناب کند .این داروها تا ساعاتی بعد از کولونوسکوپی هوشیاری و عملکرد فرد را تحت تاثیر قرارمیدهد .اغلب بیماران صبح روز بعد قادر به انجام فعالیت طبیعی هستند . پس ازکولونوسکوپی اغلب بیماران رژیم عادی دارند .شروع داروهای قبلی نیز با نظر پزشک است.

همیشه لازم است که قبل از ترخیص آموزش توسط پزشک و یا پرستار داده شود .

مزایای کولونوسکوپی :

کولونوسکوپی برای غربالگری سرطان کولورکتال پیشنهاد میشود .اینکار برای تشخیص و برداشتن پولیپهایی که امکان تبدیل به سرطان را دارند ، استفاده میشود .

خطرات کولونوسکوپی :

کولونوسکوپی یک روش بسیار مطمئن با چند عارضه بسیار کوچک است که درکمتر از 1% بیماران دیده میشود .

خطرات نادر شامل : خونریزی ، سوراخ شدن روده ،عوارض جانبی نادر داروهای آرامبخش و عدم امکان دیدن روده بطور کامل است .به دلایل خاص ممکن است پزشک ادامه کولونوسکوپی را برای فرد، خطرساز دانسته و کولونوسکوپی راخاتمه دهد که در اینصورت کارهای تشخیصی دیگری را جایگزین می نماید .
منبع :   https://www.fascrs.org/patients/disease-condition/colonoscopy