مهلت ارسال مقالات دوره هشتم کنگره تازه های کانسر کولورکتال در تاریخ 15 اردیبهشت 1395 پایان یافته است

نتایج داوری متعاقبا اعلام می شود.