کانون هم اندیشی سرطانکولورکتال

مجتمع بیمارستانی امامخمینی


 طرح " نذر علمی"نذر علمی این است که انسان، خود را ملزم نماید در صورتیکه بیمارش خوب شد و یا به هر خواسته مشروعش رسید، مبلغی را در راه خدا، جهت گسترش علم و دانش پزشکی کمک نماید.نذر (بر اساس رساله توضیح المسائل):

نذر آن است که انسان برای خدا، بر خود واجب کند که کار خیری را بجا آورد. در نذر باید صیغه خوانده شود و لازم نیست به عربی بخوانید، پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود برای خدا نذر کردم چنین کنم، نذر او صحیح است و بنابراین احتیاط واجب است که باید به آن عمل کند. نذر کننده باید بالغ و عاقل باشد و به اختیار و قصد خود نذر کند، بنابراین نذر کردن کسی که او را مجبور کرده اند،یا به واسطه عصبانی شدن بی قصد یا بی اختیار نذر کرده، صحیح نیست.سابقه نذر:

به لحاظ دیرینه شناسی این عمل دارای پیشینه بسیار زیادی در تاریخ زندگی انسان است. همواره انسان در طول تاریخ برای رسیدن به خواسته هایش از این ابزار سود جسته و با نذر نمودن سعی نموده تا رضایت معبود خویش را در جهت تامین نیازهایش جلب نماید. نذر سنتی است که مورد اهتمام تمامی انبیاء الهی و امتهای گذشته بوده و در اسلام نیز سابقه دیرینه و مشروعیت دارد.

(در قرآن مجید هنگامی که یکی از ویژگی های عبادالرحمن را بر می شمارد، می فرماید: ایشان به نذر خویش وفا می کنند.)

امام صادق (ع) در روایتی در شان نزول همین آیه "یوفون بالنذر" می فرمایند: هنگامی که امام حسین(ع)، مریض بودند، پیامبر به ملاقات آنها آمد و به علی (ع) فرمود: خوب است جهت سلامتی فرزندانت نذرنمایی. علی(ع) فرمود من نذرمی کنم، چنانچه این دو بهبود یابند، سه روز را جهت تشکراز خداوند روزه بدارم. بنابراین نه تنها نذر با توحید، رضا وتسلیم در مقابل خدای عالم منافاتی ندارد، بلکه پیمان و وفای به آن عین توجه به حق تعالی، توحید و عبودیت او و باعث قرب به خالق هستی است و در سنت و سیره اهل عصمت و طهارت و مومنان نقش مهمی دارد.فلسفه نذر:

 

نذرممکن است فلسفه های گوناگونی داشته باشد که برخی از آن عبارتند از:

 • رسیدن به مطلوب و برآورده شدن حاجت
 • بندگی خدا و تلاش در جهت رسیدن به مقام قرب ربوبی
 • تقویت انگیزی در جهت سیر و سلوک معنوی
 •  نجات از مصائب و رویدادهای سختموارد استفاده از نذر علمی:

مبالغ تامین شده از نذر علمی می تواند درزمینه های پژوهشی، آموزشی و درمانی که منجر به درمان بهتر و بهبود سریع تر بیماری می شود، مصرف     گردد.پژوهشی:

 • تامین هزینه برای طراحی، پیگیری و انجام تحقیقات بالینی جهت دستیابی به راههای بهتر درمان بیماریها

آموزشی:

 • آموزش بیماران و همراهان بیمار و سایرافراد در جهت کنترل بهتر بیماریها
 • آموزش پزشکان، پرستاران و دانشجویان جهت ادامه درمان بهتر بیماران
 • خرید تجهیزات آموزشی جهت ارائه آموزشی بهتربه گروه های فوق الذکر

درمانی:

 • خرید تجهیزات لازم برای ارائه درمان بهتربه بیماران

شرایط نذر:

 • فرد نذر کننده لازم است تمام شرایط قبولی نذر را که مطابق رساله های توضیح المسائل است رعایت نماید.
 • فرد نذر کننده مجاز است نوع مصرف نذر را مشخص نماید و باید او را برای هر یک از موارد فوق آزاد گذاشت.
 • نذر علمی باید به نذر کننده تعهد دهد که کلیه شرایط اعلام شده اند از سوی نذر کننده را رعایت می نماید.
 • جهت حسن اجرای مصرف موارد نذر شده، هیات امنایی از معتمدین تشکیل میشود که نظارت کامل بر نوع مصرف نذر داشته باشند و نذرکننده می تواند گزارش مصرف مواد نذر شده را از آنها درخواست نماید.