لیست پزشکان متخصص شرکت کننده در جلسات هفتگی

ردیف

نام پزشک

تخصص یا فوق تخصص مربوطه

1

آقای دکترامیرحسین امامی

مدیکال-انکولوژی-هماتولوژی

2

آقای دکتر فرهاد شاهی

مدیکال-انکولوژی-هماتولوژی

3

آقای دکتر سیدرضا صفایی

مدیکال-انکولوژی-هماتولوژی

4

آقای دکتر مهرزاد میرزانیا

مدیکال-انکولوژی-هماتولوژی

5

آقای غلامرضا توگه

مدیکال-انکولوژی-هماتولوژی

6

آقای دکترمحمد کلانی

گوارش

7

آقای دکتر ناصر ابراهیمی دریانی

گوارش

8

خانم دکتر نجمه آل طه

گوارش

9

آقای دکتر امیرکشوری

جراح  کولورکتال

10

آقای دکتر محمدصادق فاضلی

جراح کولورکتال

11

آقای دکتر علیرضا کاظمینی

جراح کولورکتال

12

آقای دکترمحمدرضا کرامتی

جراح کولورکتال

13

آقای دکتر بهنام بهبودی

جراح- کولورکتال

14

آقای دکتر محسن احمدی تفتی

جراح- کولورکتال

15

آقای دکتر رضا شاه سیاه

پاتولوژیست

16

خانم دکتر روزا میری

پاتولوژیست

17

آقای دکتر مهدی عقیلی

رادیوتراپی- انکولوژی

18

آقای دکتر محمد بابایی

رادیوتراپی- انکولوژی

19

آقای دکتر پیمان حداد

رادیوتراپی- انکولوژی

20

آ قای دکتر فرشید فرهان

رادیوتراپی- انکولوژی

21

خانم دکتر کلاغچی

رادیوتراپی- انکولوژی

22

آقای دکتر هژیر صابری

رادیولوژیست

23

آقای دکتر حسین قناعتی

رادیولوژیست

24

خانم  دکتر سلحشور

رادیولوژیست

25

خانم دکترآروین آریان

رادیولوژیست

26

خانم دکتر نیلوفر ایوبی یزدی

رادیولوژیست

27

آقای دکتر نصیر فخار

جراح هپاتوبیلیاری

28

آقای دکتر علی جعفریان

جراح هپاتوبیلیاری

29

آقای دکترحبیب الله  دشتی

جراح هپاتوبیلیاری

30

آقای دکتر مسیح بهار

ژنتیک