عنوان های مقالات پذیرفته شده در سمینار تازه های سرطان کولورکتال سال 95

 

عنوانهای فارسی

1-تاثیر فعالیت فیزیکی بر خستگی ناشی عوارض درمان سرطان کولورکتال؛ مروری سیستماتیک

نویسنده: شهین سالاروند، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان.

2-کادمیوم خون به عنوان فلز سنگین سرطان زا در بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش: مطالعه توصیفی-مقایسه ای

لاله پیاهو1،یاسر خواجه بیشک2، علیرضا استادرحیمی3، محمد حسین صومی4

1، 2دانشجوی دکترای تخصصی علوم تغذیه، کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات علوم تغذیه، دانشکده تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

3. استاد، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، مرکز تحقیقات علوم تغذیه، دانشکده تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

4. استاد، فوق تخصص گوارش، مرکز تحقیقات گوارش، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 *نویسنده مسئول: لاله پیاهو، دانشجوی دکترای تخصصی علوم تغذیه، کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات علوم تغذیه، دانشکده تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

3-عوامل پيش بيني کننده کيفيت زندگي مرتبط با سلامت بيماران مبتلا به سرطان کولورکتال

 سیداحسان اسدی1، زهرا رضاییان2، متین ترکیان3

1-کارشناس ارشد پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،مرکز پزشکی نور(نویسنده مسئول)،اصفهان،ایران

EMAIL: ehsanasadi26@yahoo.com              TEL: 09135653037

2-دانشجوی کارشناسی پرستاری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد،ایران

3- دانشجوی کارشناسی پرستاری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،نجف آباد،ایران

4-نقش بیومارکرهای خونی در تشخیص، پیش آگهی و درمان سرطان کولورکتال

نویسنده: نیره ناصری (کارشناسی ارشد پرستاری داخلی ـ جراحی، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد)

5-نقش پروبیوتیک ها و پریبیوتیکها در پیشگیری از سرطان کولورکتال

نویسنده: نیره ناصری (کارشناسی ارشد پرستاری داخلی ـ جراحی، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد)

6-نقش رفلکسولوژی در درمان علامتی مبتلایان به سرطان کولورکتال: یک مطالعه مروری

نویسنده: نیره ناصری (کارشناسی ارشد پرستاری داخلی ـ جراحی، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد)

7بررسی عوامل خطرساز در ایجاد سرطان کولورکتال

سمانه قاسمی ، فرشته جلالوندی ، سهراب نصرتی 

8-بررسی زمینه ژنتیک مسمومیت با داروی ایرینوتکان و ارتباط ان با عوارض دارویی،پاسخ به درمان و طول عمر بیماران

صنمبر صدیقی، محسن قاری زاده ،امیرحسین امامی،رضا شیرکوهی ،محمد علی محققی

9-بررسی تاثیرغذاهای گیاهی با مواد غذایی حاوی چربی حیوانی در  بروز سرطان کولورکتال

سید علیرضا میرصانع1 , ,سید مجتبی میرصانع2,نسرین اورعی2

1دانشجوی تکنولوژی جراحی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

آموزش و پرورش شهرستان خوانسار

10-بررسی تاثیر برنامه های دارویی و غذایی مطلوب و منظم در جهت کاهش سرطان کولورکتال در مبتلایان به بیماریهای التهابی روده

سید علیرضا میرصانع1 , ,سید مجتبی میرصانع2,نسرین اورعی2

1دانشجوی تکنولوژی جراحی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

آموزش و پرورش شهرستان خوانسار

عنوانهای انگلیسی

11-Effects of Calcium on colorectal cancer creation

Sayed Alireza Mirsane1,Shima Shafagh2

1. Surgical Technology Student, School of Nursing and Midwifery,Kashan University of Medical Sciences, Kashan,I.R.IRAN

2.General Surgery Specialist, Medical School, Kashan University of Medical Science,Kashan,I.R.IRAN

12-A transforming growth factor beta (TGF-β) receptor I kinase inhibitor molecule downregulates oncogene miR-135b in colon cancer

Neda Goharpey

13-Antiproliferative effect of arsenic trioxide on adenocarcinoma of rectum SW837 cell line

Vahid Lesan1*

14-Antiprolifrative effect of lovastatin in colorectal cancer cell line HT29 through decrease expression of the bcl-2

Vahid Lesan1*

15-Combinational effect of Metformin with 5-fluorouracil and oxaliplatin (FuOx) on colorectal cancer

Vahid Lesan1*

16-Evaluation of Antiproliferative effect of  Metformin on colorectal cancer

Vahid Lesan1*

17-Visfatin level in patients with colorectal adenoma.

Authors: Mohammad Sadegh FAZELI 1, Mohammad Reza KERAMATI1*, Azam Rahimi1, Alireza KAZEMEINI 1, Mohammad Mehdi Banoei1, Habibollah Dashti1, Amir Reza Fazeli1

18-Age of patients with colorectal cancer during the past decade:  Report from a tertiary center.

Authors: Mohammad Reza KERAMATI1*, Amir KESHVARI1, Mohammad Sadegh FAZELI 1, Alireza KAZEMEINI 1, Mohammad Kazem NOURITAROMLOU 1

19-Design and Validation of the First Institutional Follow-Up Protocol for the Families Affected with FAP, Attenuated FAP and Lynch Syndromes in Imam Hospital

Authors: Massih BAHAR, Mohammad Sadegh FAZELI, Amir KESHVARI, Mohammad Reza KERAMATI, Alireza KAZEMEINI, Najme-sadat ALETAHA, Rosa MIRI, Farhad SHAHI

 

20-The study of HIF-1 alpha gene expression level with colorectal cancer stages

Reyhaneh nassiri mansour1,Seyyed ehsan enderami2

1.MS.c student of clinical biochemistry_zanjan university of medical sciences_Zanjan_Iran

2. Ph.D  student of medical biotechnology_zanjan university of medical sciences_Zanjan_Iran