متخصص رادیوتراپی و انکولوژی

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

نحوه دسترسی :

  • بیمارستان امام خمینی(ره) - انستیتو کانسر - درمانگاه رادیوتراپی انکولوژی - روزهای یکشنبه و دوشنبه صبح