متخصص داخلی - فوق تخصص گوارش و کبد

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

نحوه دسترسی :

  • بیمارستان امام خمینی - کلینیک ویژه - شنبه ها بعد از ظهر - با هماهنگی با درمانگاه