متخصص رادیوتراپی و انکولوژی

دانشگاه علوپزشکی تهران

نحوه دسترسی :

  • بیمارستان امام خمینی - انستیتو کانسر- بخش رادیوتراپی  انکولوژی -  روزهی شنبه ، دوشنبه و سه شنبه
  • بیمارستان یاس - خیابان استاد نجات الهی شمالی - بخش رادیوتراپی انکولوژی - روزهای یکشنبه و چهارشنبه