متخصص رادیوتراپی انکولوژی 

استادیار

نحوه دسترسی :

  • بیمارستان امام خمینی(ره) - انستیتو کانسر - درمانگاه رادیوتراپی انکولوژی - روزهای یکشنبه تا چهارشنبه