متخصص داخلی - فوق تخصص مدیکال اونکولوژی - هماتولوژی

نحوه دسترسی :

  • بیمارستان امام خمینی (ره) - کلینیک ویژه - روزهای زوج - 6-2 بعدازظهر
  • تلفن :  66581593