متخصص رادیوتراپی و انکولوژی

نحوه دسترسی :

  • بیمارستان امام خمینی(ره) - انستیتو کانسر - درمانگاه رادیوتراپی انکولوژی - روزهای یکشنبه و سه شنبه صبح و عصر  -  روزهای شنبه صبح