متخصص داخلی  - فوق تخصص خون وسرطان

دانشیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نحوه دسترسی :

  • انستیتو کانسر - روزهای شنبه درمانگاه
  • مطب : خیابان فتحی شقاقی - بین خیابان چهلستون و سیدجمال الدین اسدآبادی- پلاک 52- طبقه 4 - روزهای یکشنبه الی چهارشنبه از ساعت 20-15 تلفن: 88716854