متخصص داخلی - فوق تخصص مدیکال اونکولوژی - هماتولوژی

نحوه دسترسی :

  • درمانگاه خون -  سه شنبه صبح   تلفن : 61192218
  • مطب :  بلوار کشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - جنب آزمایشگاه کاخ - بن بست نادر - پلاک 1 - یکشنبه ها و چهارشنبه ها  -  تلفن : 88808527