استاندارد های اندازه پوستر جهت سمینار تازه های  کانسر کولورکتال

جهت تهیه مقاله پوستر خود لطفا از فرمت زیر استفاده فرمایید.

فرمت پوستر:

  ابعاد و قطع پوستر70 * 100 و یا 50*70  بر حسب سانتی ‌متر بصورت عمودی یا افقی

  •  پوستر از نظر املایی و نگارشی به دقت تصحیح گردد.

تقسیم بندی پوستر باید شامل موارد زیر باشد:

  •  عنوان مقاله، نام نویسنده (نویسندگان)، سازمان متبوع و پست الكترونیكی
  •  چکیده مقاله كه گویای مسئله مورد بحث، سوابق تحقیق، كاربرد و نتیجه باشد(حداکثر 300 کلمه)، واژگان كلیدی (حداكثر 6 كلمه)
  •   شرح مقاله و روش تحقیق به ‌طوری كه برای محقق بعدی قابل بازسازی باشد.
  •   بند نتیجه و بحث كه گویای مزایا و محدودیت ‌ها و كاربردهای تحقیق باشد.
  •  منابع مقاله

برای تهیه پوستر میتوانید از راهنماییهای زیر استفاده نمایید

  •  ترجیحا از رنگ سفید برای پس زمینه فایل استفاده شود و کنتراست فونت ها و زمینه بسیار مشخص باشد.
  •  برای تایپ از قلم ‌های رنگ‌ مشكی استفاده شود.
  •  توجه شود که حروف متن مقاله به اندازه ای باشد که از فاصله 1.5 متری خوانا باشد.

-ترجیحا فاصله متن از لبه کاغذ 3 سانتیمتر باشد.

توجه به نكات زير توصيه مي شود:

- از قلم هاي مشخصي براي طراحي پوستر استفاده شده و رابطه منطقي بين نوع متن و نوع قلم ان وجود داشته باشد. مثلا همه عنوان هاي اصلي با يك قلم و يك اندازه نوشته شوند

- متن ها به اندازه كافي بزرگ باشند. گفته مي شود متون 24 و عنوان 42 اما متون تا 36 و عنوان تا 60 هم مناسب است.

- تصاوير مرتبط استفاده شود. تصاوير سمبوليك تاريخي يا فرهنگي حذف و يا بسيار محدود استفاده شود.

- كنتراست بالا رعايت شود. متون روشن روي زمينه تيره و يا متون تيره روي زمينه روشن.

- از زمينه هاي داراي تعدد رنگ بسيار بسيار پرهيز شود.

- پوستر داراي قرينگي باشد. يعني تصاوير و متون در دو طرف به صورت طراحي شوند كه انگار اگر پوستر روي ترازو قرار گيرد؛ نمي افتد.

- از فضاي خالي پرهيز شود

- از شلوغي شديد محتواي پوستر خودداري شود.

- از قرار دادن نمودار و جدول هاي بلااستفاده براي خوانندگان و فقط جهت پركردن فضا جدا خودداري شود.

- عنوان هميشه در بالا و به اندازه كافي بزرگ انتخاب شود.

- نرم افزارMicrosoft publisher و قالب هاي آماده آن بهترين نرم افزار براي طراحي پوستر است.