جراح کولورکتال -

استاد گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نحوه دسترسی :

  • بیمارستان امام خمینی  - درمانگاه جراحی کولورکتال - هر دو هفته روزهای دوشنبه صبح 
  • مطب : خیابان ولیعصر- پایین تر از میدان ونک - جنب مجتمع تجاری خورشید عاج - ساختمان 1266 - واحد 9 - روزهای زوج
  • تلفن :    09128477148-88875812 -88774024