جراح کولورکتال

استاد جراحی دانشگاه تهران

نحوه دسترسی :

  • بیمارستان امام خمینی - درمانگاه جراحی کولورکتال - هر دو هفته  چهارشنبه ها صبح
  • مطب : خیابان دکتر شریعتی - روبروی خیابان خواجه عبدالله انصاری - پلاک 1030 - واحد 19 -  تلفن : 22852650 -  22881777